Acest website a fost publicat de:

forgom Industries Romania SRL
Strada Clopotarii Vechi nr. 18, et. 1, sector 1
010654 București, România

Telefon +40 (31) 630 03 48

E-mail: info@forgom.ro
Web: www.forgom.ro

Sediul: București
CIF: 38632799

Administratori: Dipl.-Kfm. Matthias Musmann, MBA  – Christopher Musmann, M.Sc.

1. Conținutul paginii

Autorul nu își asumă nicio responsabilitate privind actualitatea, corectitudinea, exhaustivitatea sau calitatea informațiilor furnizate. Sunt excluse cererile de răspundere împotriva autorului, care se referă la natura materială sau non-materială cauzată de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea unor informații incorecte și incomplete. Ofertele pot să sufere modificări și nu au caracter obligatoriu. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge părți din paginile ofertei sau întreaga ofertă fără notificare prealabilă sau să înceteze publicarea temporar sau permanent.

2. Referințe și legături

Pentru referințele directe sau indirecte la site-urile externe („link-uri“) care se află în afara domeniului responsabilității autorului, o obligație de răspundere ar intra în vigoare numai în cazul în care autorul cunoaște conținutul și ar fi posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil să se împiedice utilizarea în cazul conținutului ilegal.

Prin urmare, autorul declară în mod expres că, la momentul legăturilor, paginile respective au fost lipsite de conținut ilegal. Autorul nu are nici o influență asupra designului și conținutului actual și viitor al paginilor conectate. Prin urmare, acesta se disociază în mod expres de toate conținuturile tuturor paginilor legate/la care face referință, care au fost modificate după stabilirea legăturii. Această declarație se aplică tuturor legăturilor și referințelor din propria ofertă de internet, precum și înregistrărilor străine în cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele cu adrese de e-mail.

Pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru pagubele rezultate din utilizarea sau nefolosirea unor astfel de informații prezentate, furnizorul paginii la care se referă este responsabil, nu cel care doar face trimiteri prin legături la publicația respectivă.

3. Dreptul de autor și legea mărcilor comerciale

Toate mărcile comerciale și mărcile înregistrate menționate în oferta de Internet și eventual protejate de terți sunt supuse, fără restricții, prevederilor legii privind mărcile comerciale și drepturilor de autor ale proprietarilor respectivi înregistrați.

Numai din cauza unei simple mențiuni nu se va trage concluzia că anumite mărci comerciale nu sunt protejate de drepturi ale terților! Dreptul de autor pentru obiectele publicate create de autor rămâne doar în proprietatea autorului paginilor. Reproducerea sau utilizarea unor astfel de grafice, înregistrări audio, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără consimțământul expres al autorului.

4. Valabilitatea legală a acestei clauze de excludere a responsabilității

Această clauză de excludere a responsabilității trebuie considerată ca parte a ofertei de Internet de la care a fost făcută trimiterea către această pagină. Dacă secțiunile sau termenii individuali ai acestei declarații nu sunt legali sau corecți, conținutul sau valabilitatea celorlalte părți nu vor fi influențate de acest fapt.